Lorentz Petter Grimsøen

Lorentz Petter Grimsøen, født i 1970. Oppvokst på Grimsøya i Østfold. Agronomutdannelse fra Kalnes jordbrukskole. Befalsutdanning fra Forsvaret. Revisorutdannet fra Handelshøyskolen BI Sandvika. Praksis fra Arneld revisjon AS fra 1994. Ledererfaring fra forsvaret. Medeier og partner i Arneld & Grimsøen Revisjon og Rådgivning AS siden 1997. Partner i Leo Revisjon DA fra 1.1.2002.

  • Tlf Oslo: 22 07 00 43
  • Tlf Østfold: 69 12 34 00
  • E-post: grimsoen@leorevisjon.no