Erik M. Riise

Erik M. Riise, født 1988. Født og oppvokst i Oslo. Utdannet revisor ved Høgskolen i Vestfold, Bachelor i revisjon (2008 – 2011). Jobbet i Hertz bilutleie fra 2011-2014. Ansatt i Leo Revisjon DA siden februar 2014.