Lorentz Petter Grimsøen

  Lorentz Petter Grimsøen, født i 1970. Oppvokst på Grimsøya i Østfold. Agronomutdannelse fra Kalnes jordbrukskole. Befalsutdanning fra Forsvaret. Revisorutdannet fra Handelshøyskolen BI Sandvika. Praksis fra Arneld revisjon AS fra 1994. Ledererfaring fra forsvaret. Medeier og partner i Arneld & Grimsøen Revisjon og Rådgivning AS siden 1997. Partner i Leo Revisjon DA fra 1.1.2002.

  • Tlf Oslo: 22 07 00 43
  • Tlf Østfold: 69 12 34 00
  • E-post: grimsoen@leorevisjon.no

    Ole Martin Kynningsrud

    Ole Martin Kynningsrud, født i 1976. Oppvokst i Rokke i Halden. Utdannet ved Høgskolen i Østfold med økonomi/administrasjon og revisjon (1995-1999). Førstegangstjeneste 1997. Praksis som revisormedarbeider hos revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen ANS i Oslo (1999-2004). Ansatt i Leo Revisjon DA fra 2004. Ansvarlige revisore i Leo revisjon fra 01.01.2009

    • Tlf: 69 12 34 05
    • Email: kynningsrud@leorevisjon.no

      Tuan Thanh Tran

      Tuan Thanh Tran, født i 1985. Oppvokst i Sarpsborg i Østfold. Utdannet ved Høgskolen i Halden, avd. økad med økonomi/administrasjon og revisjon (2004-2007). Ansatt i LeoRevisjon DA som revisormedarbeider fra 2007.

      • Tlf: 69 12 34 04
      • Email: tran@leorevisjon.no

        Even Kroken

        Even Kroken, født i 1971. Oppvokst i Hornindal i Sogn og Fjordane. Utdannet ved Hedmark distriktshøgskole på Rena, økonomi/administrasjonstudiet (1990-1992), og revisjonsstudiet ved Trondheim Økonomiske Høgskole (1992-1993). Praksis innen eksternrevisjon siden 1994. Ansatt i Arneld & Grimsøen Revisjon og Rådgivning AS fra 1998. Partner i Leo Revisjon DA fra 01.01.2002.

        • Tlf: 22 07 00 41
        • Email: kroken@leorevisjon.no

          Olav Heggard

          Olav Heggard, født i 1973. Oppvokst i Dalen i Telemark. Utdannet ved Høgskolen i Telemark, avd Bø med økonomi/administrasjon og revisjon (1993-1996). Praksis fra offentlig revisjon som revisormedarbeider i Vest-Telemark Kommunerevisjon (1997-1998). Ansatt i Arneld & Grimsøen Revisjon og Rådgivning AS fra 1998. Partner i Leo Revisjon DA fra 01.01.2002.

          • Tlf: 22 07 00 42
          • Email: heggard@leorevisjon.no

            Wasim Ullah

            Wasim Ullah, født i 1983. Født og oppvokst i Oslo. Utdannet ved Høgskolen i Oslo med økonomi/administrasjon og revisjon (2004-2007). Ansatt i Leo Revisjon fra August 2007.

            • TLF: 22 07 00 44
            • Mobil: 98697223
            • Email: wasim@leorevisjon.no

              Mads A. Strand

              Mads A. Strand, født i 1985.  Oppvokst i Lørenskog i Akershus.  Utdannet ved Universitetet i Agder, Økonomi og administrasjon – Siviløkonom, med bachelorgrad i revisjon. (2005-2010).  Ansatt i Leo Revisjon DA fra 17.01.2011.

              • Mobil:47 28 88 83
              • Email: strand@leorevisjon.no

                Erik M. Riise

                Erik M. Riise, født 1988. Født og oppvokst i Oslo. Utdannet revisor ved Høgskolen i Vestfold, Bachelor i revisjon (2008 – 2011). Jobbet i Hertz bilutleie fra 2011-2014. Ansatt i Leo Revisjon DA siden februar 2014.

                  Marius Hagberg

                  Marius Hagberg, født i 1989. Oppvokst i Saltnes i Råde. Utdannet ved Høgskolen i Østfold, med bachelor i revisjonsfag (2012-2015). Ansatt i Leo Revisjon DA fra juni 2015.

                  • Tlf: 938 42 245
                  • Email: hagberg@leorevisjon.no

                    Bente Andersen

                    Bente Andersen, født i 1972. Oppvokst på Årum i Fredrikstad. Utdannet ved Handelshøyskolen BI. Ansatt i Leo Revisjon DA fra oktober 2018.

                      Lena Johannessen

                      Født i 1987. Oppvokst i Drøbak. Utdannet ved høyskolen i Halden bachelor i revisjon (2014-2017).

                        Olav Borge Bondal

                        Olav Borge Bondal, født 1983. Født i Oslo, oppvokst i Kristiansand. Utdannet revisor ved OsloMet, Bachelor i revisjon (2011-2014). Tidligere erfaring fra IUM Shipmanagement AS, PWC Kypros, og Scandic Hotels. Ansatt i Leo Revisjon DA siden februar 2015.

                          Yan Hou

                          Yan Hou, født i 1971. Oppvokst i Kina. Utdannet ved Handelshøyskolen BI Master i Finansiell Økonomi (2000- 2003),Master i Skatte- og Avgiftsrett (2009- 2012),Master i Regnskap og Revisjon ( 2013- 2015). Ansatt i Leo Revisjon DA fra oktober 2017.