Lorentz Petter Grimsøen, født i 1970. Oppvokst på Grimsøya i Østfold. Agronomutdannelse fra Kalnes jordbrukskole. Befalsutdanning fra Forsvaret. Revisorutdannet fra Handelshøyskolen BI Sandvika. Praksis fra Arneld revisjon AS fra 1994. Ledererfaring fra forsvaret. Medeier og partner i Arneld & Grimsøen Revisjon og Rådgivning AS siden 1997. Partner i Leo Revisjon DA fra 1.1.2002.

Ole Martin Kynningsrud, født i 1976. Oppvokst i Rokke i Halden. Utdannet ved Høgskolen i Østfold med økonomi/administrasjon og revisjon (1995-1999). Førstegangstjeneste 1997. Praksis som revisormedarbeider hos revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen ANS i Oslo (1999-2004). Ansatt i Leo Revisjon DA fra 2004. Ansvarlige revisore i Leo revisjon fra 01.01.2009

Tuan Thanh Tran, født i 1985. Oppvokst i Sarpsborg i Østfold. Utdannet ved Høgskolen i Halden, avd. økad med økonomi/administrasjon og revisjon (2004-2007). Ansatt i LeoRevisjon DA som revisormedarbeider fra 2007.

Even Kroken, født i 1971. Oppvokst i Hornindal i Sogn og Fjordane. Utdannet ved Hedmark distriktshøgskole på Rena, økonomi/administrasjonstudiet (1990-1992), og revisjonsstudiet ved Trondheim Økonomiske Høgskole (1992-1993). Praksis innen eksternrevisjon siden 1994. Ansatt i Arneld & Grimsøen Revisjon og Rådgivning AS fra 1998. Partner i Leo Revisjon DA fra 01.01.2002.

Olav Heggard, født i 1973. Oppvokst i Dalen i Telemark. Utdannet ved Høgskolen i Telemark, avd Bø med økonomi/administrasjon og revisjon (1993-1996). Praksis fra offentlig revisjon som revisormedarbeider i Vest-Telemark Kommunerevisjon (1997-1998). Ansatt i Arneld & Grimsøen Revisjon og Rådgivning AS fra 1998. Partner i Leo Revisjon DA fra 01.01.2002.

Marius Hagberg, født i 1989. Oppvokst i Saltnes i Råde. Utdannet ved Høgskolen i Østfold, med bachelor i revisjonsfag (2012-2015). Ansatt i Leo Revisjon DA fra juni 2015.

Yan Hou, født i 1971. Oppvokst i Kina. Utdannet ved Handelshøyskolen BI Master i Finansiell Økonomi (2000- 2003),Master i Skatte- og Avgiftsrett (2009- 2012),Master i Regnskap og Revisjon ( 2013- 2015). Ansatt i Leo Revisjon DA fra oktober 2017.