LEO Revisjon DA utfører lovpålagt eller vedtaksfestet revisjon for alle typer virksomheter og organisasjoner.

I tillegg kan vi tilby tjenester innen:

  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Etablering av virksomhet
  • Verdsettelser
  • Regnskapsteknisk bistand ved årsavslutning
  • Budsjettering
  • Gjennomgang og forbedringer av interne kontrollrutiner