LEO Revisjon DA utfører lovpålagt eller vedtaksfestet revisjon for alle typer virksomheter og organisasjoner.

I tillegg kan vi tilby tjenester innen:

  • Skatte- og avgiftsrådgivning

  • Etablering av virksomhet

  • Verdsettelser

  • Regnskapsteknisk bistand ved årsavslutning

  • Budsjettering

  • Gjennomgang og forbedringer av interne kontrollrutiner