Historikk

Selskapets virksomhet ble startet av Gunnar Arneld den 1. september 1971. I begynnelsen var dette kun deltidsarbeide til kundegrunnlaget var tilstrekkelig.

Frem til 1994 ble selskapet drevet som personlig firma. I 1994 ble selskapet gjort om til aksjeselskap og fikk navnet Arneld Revisjon AS. Gunnar Arneld ansatte Lorentz Grimsøen som medarbeider i 1994.

I februar 1997 ble Lorentz Grimsøen tatt opp som partner i selskapet og selskapet fikk navnet Arneld & Grimsøen Revisjon og Rådgivning AS. Even Kroken ble ansatt som ansvarlig medarbeider 1.oktober 1998 og Olav Heggard som medarbeider 1.desember 1998. Selskapet utviklet seg videre og 1. januar 2002 ble Leo revisjon DA startet. Leo Revisjon DA overtok samtlige klienter fra Arneld & Grimsøen Revisjon og Rådgivning AS.

Ansvarlige partnere i Leo Revisjon DA er Lorentz Grimsøen, Even Kroken og Olav Heggard.